Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Projektový den v 1. třídě „ Po stopách sv. Martina“

Svatý Martin měl dobré srdce a byl mezi všemi oblíbený. Legendy říkají, že jednoho dne jel s přáteli na koni do města. Bylo to v zimě, byl mráz a Martin uviděl u cesty sedět žebráka, který neměl téměř žádné oblečení. Martin neváhal a mečem rozpůlil svůj plášť, aby se se žebrákem podělil…

A to byl hlavní odkaz našeho projektového dne. Všimnout si někoho, kdo v našem okolí něco potřebuje, umět se rozdělit, to je v životě důležité! My jsme našli mnoho takových příležitostí, a to nám udělalo radost. Společně jsme si také vyráběli bílé koníky, výtvarně jsme ztvárnili Martina i žebráka, naučili jsme se říkanky a pořekadla, vyrobili jsme si hračku. Den byl prima a všem se líbil.

                                                                              Třídní učitelka Bc. Bohuslava Heinrichová

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz