Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Praktická škola

Praktická škola dvouletá, kód oboru 78-62-C/02, denní forma středního vzdělávání

Třídní učitelka 1. ročník: Marcela Burianová, DiS.

Asistentka pedagoga: Edita Fiedlerová

 

 

Komu je obor určen:

Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinací s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

  • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízení pro žáky se zdravotním postižením;
  • povinnou školní docházku v základní škole speciální;
  • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

 

 

 

 

 

 

Zaměření oboru:

Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru dle zaměření přípravy a vedoucích k profesnímu uplatnění. Praktická škola dvouletá je odborně zaměřena na přípravu pokrmů a na ruční/dílenské práce.  Získané dovednosti mohou žáci také využít v dalším vzdělávání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsob ukončení vzdělávání

Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání, se skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

 

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz