Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Základní škola

Třída základní školy zřízená podle §16 odst. 9 školského zákona je naplněna do počtu 14 žáků a zabezpečuje povinnou školní docházku žákům se speciálními vzdělávacími potřebami – žáků s lehkým mentálním postižením, případně kombinací zdravotního postižení. V případě potřeby je na základě doporučení školského poradenského zařízení pro žáka vypracován individuální vzdělávací plán, který vychází ze školního vzdělávacího programu, rámcově vzdělávacího programu (minimální výstupy ve vzdělávání) a stává se závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Základní škola má devět ročníků a člení se na první stupeň (1. – 5. ročník) a druhý stupeň (6. – 9. ročník). Po ukončení základního vzdělávání v ZŠ žák získá základní vzdělání.

II. třída:

Ve třídě se vzdělávají žáci 1. a 2. ročníku ZŠ. 

Třídní učitelka: Mgr. Jaroslava Křepelková

Další pedagogický pracovník: Petra Rousková

Asistentka pedagoga: Adéla Kuncová

 

III. třída:

Ve třídě se vzdělávají žáci 2. a 3. ročníku ZŠ. 

Třídní učitelka: Bc. Bohuslava Heinrichová

Asistentka pedagoga: Ivana Kadlecová

 

 

 

 

   V. třída:

Ve třídě se vzdělávají žáci 4. a 5. ročníku ZŠ.

Třídní učitelka:  Klára Lukáčová

Další pedagogický pracovník: Jana Haková

Asistentka pedagoga: Veronika Moťovská

 

  

VI. třída:

Ve třídě se vzdělávají žáci 6. ročníku ZŠ.

Třídní učitelka: Kateřina Burešová, DiS.

Asistentka pedagoga: Kristýna Blašková

 

VIII. třída:

Ve třídě se vzdělávají žáci 8. ročníku ZŠ.

Třídní učitel: PhDr. Mgr. Petr Gregor

Asistentka pedagoga: Bc. Šárka Hlaváč Kokořová

 

 

IX. třída:

Ve třídě se vzdělávají žáci 7. a 9. ročníku ZŠ.

Třídní učitel: Jan Horáček

 

 

 

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz