Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Lucie Janská

Přidáte se k nám?

V rámci projektu Přidej se si žáci VIII. třídy ZŠ a SŠ vzali pod patronát nejen park u LDN Carvac a malou lesmistrovku, ale nově i zámecké schody u zdejšího muzea. Opět se budeme snažit v pravidelných cyklech udržet tento krásný skvost v čistotě bez odpadků. Dnes jsme posbírali celý pytel převážně skla a plastů. Přidáte se? PhDr. Mgr. Petr Gregor, učitel

Projekt Zdravá příroda

Žáci VIII. třídy naší školy se v rámci projektu Zdravá příroda zúčastnili vzdělávání v podobě přípravy na budoucí povolání v truhlářské dílně pana Pavla Humla. S obrovským zájmem jim mistr vysvětlil a ukázal v akci veškeré stroje a zařízení, které potřebuje pro výkon svého povolání. Žákům ukázal, jak se vyrábí jednotlivé části překážek na tzv. Fingerboard a následně si i tito žáci již vyrobené překážky mohli vyzkoušet s prkénkem malého skateboardingu. Dále pan Huml žákům vysvětlil, jak důležité je další vzdělávání po základní škole v podobě učňovského oboru.  S velkým nadšením a novými informacemi a zkušenostmi jsme odcházeli vstříc novým zážitkům.

 

Po návštěvě truhlárny jsme se v rámci stejného projektu přemístili s pracovníkem společnosti Ašské lesy do lesní školky u vrchu Háj, kde se žáci seznámili s jednotlivými etapami růstu stromku, od malého semínka po zasazení malé sazeničky do lesní školky až po konečné zasazení větší sazenice do oplocené obory v lese. I tuto oplocenou oboru žáci následně navštívili.

Na konci výukového dne jsme navštívili i blízký lesní zvířecí hřbitov, kam lidé pochovávají své domácí mazlíčky. Žáci si prohlédli malé hroby s nápisy, fotografiemi i osobními věcmi zemřelých zvířat. Cennou informací a získanou zkušeností jsme zjistili, že les může sloužit i jiným účelům, než těm, o kterých dosud žáci věděli.

V rámci projektu Zdravá příroda jsme dnes strávili velmi příjemné dopoledne s příjemnými lidmi a získali nové a cenné informace.

                                                                                                          Petr Gregor, učitel

 

Velikonoční dílny ve III. třídě ZŠ

Velikonoční dílny ve III. třídě ZŠ byly veselé, kreativní a hravé. Zdobili jsme vajíčka, vybarvovali omalovánky, vytvářeli velikonoční výzdobu a pochutnali jsme si na velikonočním beránkovi. A nejen to, dokonce jsme se stihli i učit matematiku – sčítání a odčítání jsme potřebovali pro velikonoční stolní hru a geometrii jsme procvičovali při rýsování jarního domečku s kohoutkem, který také najdete na fotkách. 

Bc. Bohuslava Heinrichová, třídní učitelka

Velikonoce – projektové dny II. třída

Před Velikonocemi jsme si ve II. třídě připomněli tyto významné svátky, jejich tradice, zvyky a symboly. Učili jsme se s pracovními listy, s pohybem i písničkou. Žáci tvořili jarní a velikonoční dekoraci, šli velikonoční stezku s úkoly, kde na konci čekal i poklad. Pekli jsme beránka a všichni si zkusili zdobit kraslice voskem. Tři dny velikonočních aktivit, spousta dovedností i nových informací nás navnadily na tyto krásné jarní svátky!

                                                     Mgr. Jaroslava Křepelková, třídní učitelka

Výchova a vzdělávání zážitkem

Žáci VIII. třídy ZŠ a SŠ Aš si vzali pod každoroční patronát revitalizaci parku u LDN Carvac. Hrabáním listí, uklízením starého dřeva a spadlých větví, zametáním a týmovou hrou napomohli parku k prosvětlení a opětovnému užívání. Ve středu 3.4.2024, což byl poslední den revitalizace parku, neskutečnou dřinou obnovili panelovou cestu vedoucí parkem, která byla schovaná pod tlustým nánosem hlíny, listí a kořenů. Nyní cesta může opět sloužit svému účelu. Tímto přejeme lidem umístěným a ubytovaným v Carvacu, ať v parku užívají a zažívají příjemné chvíle a odpočinek. Děkujeme zaměstnancům Carvacu za super přijetí. Děkujeme panu řediteli Václavu Hlaváčovi, který nám předal krásný dárek a nasmažil za odměnu řízky. Děkujeme i zaměstnancům společnosti Ašské služby za podporu a poradenství. Děkujeme Janě Gruberově s vnučkou a Jirkovi Přenosilovi za občerstvení, které nám připravili. Děkujeme všem, kteří se na portálu Město Aš lidem k projektu vyjádřili a krásnými slovy či laiky nás podpořili v dalším podobném úsilí. Dále jsme v rámci projektu Ukliďme Česko vyčistili park u bazénu, sídliště v Dlouhé ulici a prostor za garážemi na křižovatce ulic Nemocniční a Luční, kde jsme nasbírali 8 pytlů odpadků. PhDr. Mgr. Petr Gregor, učitel.

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz