Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Akce školy

Výuka a výchova žáků ZŠ a SŠ zážitkem a s úsměvem

Červen letošního školního roku jsme ukončili parádní akcí. Žáci ZŠ a SŠ komplet vyčistili od mechu, travin, klacků a odpadu plochu kolem památníku F. L. Jahna na vrchu Háj. Nově vyčištěná plocha, pomníkové kameny i širší okolí, to vše se probudilo do renesance a může dále sloužit k příjemnému odpočinku ašským lidem. Vše ve vynikající spolupráci s Ašskými službami a pracovníky MěÚ Aš, kterým tímto děkujeme. Dále jsme vysáli a vyčistili jednotlivá hřiště na minigolf ve sportovním areálu. Tímto všem žákům děkuji za dnes opravdu namáhavou dřinu a lidem přeji příjemné posezeni.

PhDr. Mgr. Petr Gregor

 

Výuka Ašských pověstí dne 10.6.2024

Že výuka se dá provádět veselou a humornou formou v přírodě se přesvědčili žáci VI., VIII. a IX. třídy naší školy. Turistický pochod do zaniklé obce Újezd, kam jsme se vydali za dalšími Ašskými pověstmi, provázel jen smích a super kolektivní duch. Na jednotlivých stanovištích jsme si konkrétní pověsti nejen přečetli a význam vysvětlili, ale každou jsme i herecky vyjádřili. Každý žák se alespoň v jedné pověsti stal hercem a svým hereckým uměním, často neskutečně humorným,  ostatním příhodu zprostředkoval. Taktéž jsme se naučili základům první pomoci v přírodě. Krásný den jsme zakončili v lanovém a posilovacím parku v Krásné. Klobouk dolů před všemi žáky, jelikož ušli bez jakéhokoli remcání krásných 13 km.

Petr Gregor, třídní učitel.

Tvoříme společně

V pátek 24. května se naše třída proměnila na keramickou dílnu. Kromě žáků do ní zavítali také jejich rodiče a sourozenci, aby si společně vytvořili z keramiky něco na památku. Hned po společném přivítání se do toho všichni s nadšením pustili a postupně tak vznikaly talířky, vázičky i obrázky na zeď. Při práci jsme se posilňovali výborným občerstvením, které rodiče s dětmi doma připravili a ve třídě panovala opravdu příjemná atmosféra. Rodiče touto formou také měli možnost nahlédnout do zákulisí naší třídy a vidět svá dítka, jak se jim vede ve škole. Všichni jsme si to parádně užili a shodli jsme se, že si to musíme zase brzy zopakovat. Všem rodičům bychom tímto chtěli moc poděkovat, že si našli čas a přišli.

Kolektiv třídy ZŠS II., Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

 

Projekt Ašské pověsti

Jako každý rok tak i ten letošní jsme se vrhli do projektu Ašské pověsti. Hravou formou se žáci VIII. třídy seznamují s nejznámějšími pověstmi našeho kraje. Pověsti si nejprve musí přečíst, následně poslechnout v audioverzi, místa v přímo v terénu ustanovit a na těchto místech si pověst opět připomenout. Jedná se o zážitkovou metodu vzdělávání, která zúčastněným přináší nejen čtenářskou gramotnost, ale i gramotnost matematickou, finanční, gramatickou, turistickou, dějepisnou, přírodovědnou, fyzikální, technickou, pracovní, kulturní a občanskou. Hlavním cílem je však práce v kolektivu a s ním vytvořené empatické chování vůči spolužákům, učiteli a přírodě. První etapa proběhla v osadách Dolní Paseky a Vernéřov, kde se žáci seznámili s pověstmi Ve mlýně, O hadím králi a Malá halštrovská víla.

Třídní učitel Petr Gregor

Návštěva knihovny – ZŠS I.

Protože naše žáčky čtení baví a knížky mají moc rádi, zavítali jsme společně do Městské knihovny, aby si mohli získané čtenářské dovednosti ještě více zdokonalit. Pracovnice knihovny byly velmi vstřícné a ochotně všem našim čtenářům pomáhaly nejen s výběrem knížek, ale také jim odpovídaly na všechny zvídavé otázky. A když už bylo dostatečně načteno, mohli žáci využít i prostory, které knihovna nabízí k využití volného času všem dětem našeho města.

třídní učitelka H. Fischerová, AP P. Šneberková

Týden plný hudby

Říká se, že hudba je lék, a tak jsme se v předposledním květnovém týdnu zaměřili právě na ni. A jelikož nejsme žádní troškaři, proč se omezovat jen na hudební výchovu? Zvuky, notičky a melodie jsme společně zakomponovali do všech předmětů.
V rozumové výchově jsme vyzkoušeli grafomotorická cvičení na tabuli ve tvaru bubínku a poskládali si vlastnoručně vyrobené papírové puzzle hudebních nástrojů.
Při výtvarné a pracovní výchově jsme si např. vymalovali kytary a xylofony, otiskly si ruce na klavírní klávesnici a vyrobili si „rumba koule“ z plastových lahví. Týmová spolupráce se osvědčila při výrobě noty velkého formátu z barevných papírů.
K poznávání různých instrumentů jsme využili jak interaktivní tabuli, tak i skutečné nástroje. Součástí byla ukázka hry na klavír, bubínky a Orffovy nástroje. Na závěr týdne jsme měli možnost poslechnout si i akordeon a společně si zazpívat a zatančit.
Z. Banková, E. Kristová, Š. Kůstová, ZŠS Rehabilitační stupeň

Den matek

Děti se naučily říkanku pro maminku. Procvičily si grafomotoriku a předmatematické dovednosti. Vyráběly si dáreček a přáníčko pro maminku. Rozvíjely své komunikační schopnosti – každé dítě svoji maminku popsalo a vyprávělo, co maminka všechno dělá.

Irena Kroutilová, třídní učitelka

„Hrnečku, vař!“

Další klasická pohádka, se kterou se děti seznámily. Rozvíjely sluchové, zrakové, komunikační a grafomotorické dovednosti. Vytvořily si z omalovánek leporelo.

Poskládaly si samostatně obrázkovou osnovu. Vyrobily „hrneček plný kaše“ ze čtvrtky a vaty. Paní učitelka předvedla dětem „ bublající hrneček.“

Na sv. Řehoře

Děti se seznámily s pranostikou. Připomněly si, kteří ptáci na zimu odletěli a kteří se k nám tudíž na jaře vrací. Naučily se písničku o čápovi s pohybovým doprovodem a vybarvily si k ní omalovánku. Vyrobily si také komín z ruličky od papírových utěrek a na ni umístily hnízdo s čápem. Zopakovaly si také poznávání barev při hře „Čáp ztratil čepičku.“

 Irena Kroutilová, třídní učitelka​

Život na statku

Děti se učily pojmenovávat některá domácí a hospodářská zvířata, názvy samic, samců a mláďat. Zahrály si hru „Kdo jsem?“ -poznávaly zvířátka podle zvuku. Přiřazovaly k samičce její mládě. Vybarvily si omalovánku plnou zvířátek a zahrály si pohybovou hru „Dvůr plný zvířátek.“ Dle svého výběru si také vyrobily hospodářské zvířátko z ruličky.

 Irena Kroutilová, třídní učitelka

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz