Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Akce školy

Bismarckova rozhledna – ZŠS I.

Ke 120. výročí naší rozhledny jsme měli příležitost si s B. Blaženkovou z ašského muzea udělat edukační vycházku na vrch Háj. Pohledem z nejvyššího ochozu jsme hledali nejen různé budovy ve městě, ale také pozorovali krásnou okolní přírodu. V zázemí sportovního areálu si žáci vypracovali nabídnuté kvízy a pracovní listy, a po návratu do školy dolepili obrázky významných míst a důležitých budov na mapku našeho města. A protože ta naše rozhledna je opravdu krásná, tak si ji naši šikovní žáčci s velkou trpělivostí vyrobili lepením drobných kamínků. Všichni, co se do výroby obrazu zapojili, si zaslouží obrovskou pochvalu.

H. Fischerová třídní uč.

P. Šneberková AP

Výlet do Prahy – ZŠS I.

Naše další cestování nás zavezlo do Prahy. Nejprve jsme zamířili do Národního technického muzea, kde byly k obdivování vystavené sbírky z mnoha oborů technické a průmyslové historie i současnosti. A po výborném obědě jsme vpluli do kouzelného mořského světa, který nabízel malá i velká akvária s nádhernými mořskými živočichy. A co jízdy tramvají a metrem? Ty byly nejen hodně vtipné, ale i obohacující. Výlet se velmi zdařil, a celou cestu domů bylo o čem vyprávět.

H. Fischerová třídní uč.

P. Šneberková AP

Konec školního roku s úsměvem a adrenalinem

Na konec školního roku 2023/2024 žáci VIII. třídy nezapomenou. Poprvé v životě se postavili do upínacích popruhů, překonali strach a odvážili se vzhůru k oblakům. Každý ve dvou kolech překonal psychickou bariéru vůči výšce a postoupil ve své životní etapě opět o něco výš. Nádherné poledne plné smíchu,  kolektivního fandění a týmové práce jsme zakončili příjemnou procházkou do školy.

Třídní učitel Petr Gregor

 

Den dětí 2024

Svátek dětí jsme v naší škole slavili s malým zpožděním v pátek dne 7.6.2024. Na zahradě paní učitelky K. Lukáčové v Krásné na žáky čekalo 13 stanovišť s úkoly, které žáci plnili a pořádně se vydováděli. Na závěr na ně čekala odměna, za podpisy na kartičkách, které získali za splněné úkoly ve formě párku v rohlíku a dalších sladkostí. Akce byla podařená a splnila svůj účel. Důkazem a tou největší odměnou se stala spokojenost a radost projevená úsměvem a jiskrou v dětských očích.

Klára Lukáčová – třídní učitelka

Jana Haková – DPP

Veronika Moťovská – AP

Projekt „Outdoor survivor“

Žáci V. třídy se ve dnech 17. 6. až 21. 6. 2024 zúčastnili projektu Outdoor survivor, kde se učili základní dovednosti přežití v přírodě. Soutěžili ve stavění přístřešků, rozdělávání ohně, hledání potravy a navigaci v terénu. Byly to pro ně nezapomenutelné zážitky, které je naučily respektovat přírodu a spolupracovat v týmu. Na závěr projektu jsme se žáky nocovali pod „širým nebem.“ Tento projekt zanechal nezapomenutelnou stopou v jejich paměti a naučil je cenným životním lekcím. Celá akce byla velkým úspěchem a žáci se již těší na další dobrodružství.

Klára Lukáčová – třídní učitelka

Jana Haková – DPP

Veronika Moťovská – AP

Cukrárny – ZŠS I.

V Muzeu na výstavě „Historické cukrárny“ ¨jsme měli možnost si prohlédnout, jak naši předci mlsali, i jaké dobroty se za První republiky vyráběly. K tomu, abychom si mohli porovnat rozdíly, bylo potřeba si zajít i do dnešní cukrárny. Velmi ochotní zaměstnanci nám ukázali celou výrobnu, i všechny skladovací prostory. Po prohlídce nám připravili bohatou ochutnávku. A protože naši žáčci jsou také velmi šikovní, upekli si v naší školní kuchyni výborné kynuté koláčky a listové šátečky.

Fischerová H. třídní uč.

Šneberková P. AP

Ašská nádraží – ZŠS I.

Žáci poznávali historii i současnost ašské železnice, která v průběhu 19., 20. i 21. století procházela výraznými změnami. Seznamovali se nejen se všemi budovami ašského nádraží, ale i železničním provozem mezi Českem a Německem. Po prohlídce nové budovy na velkém nádraží, jsme ašskou lokálkou přejeli i na stanici Aš město, kde už si v současné době jízdenky nikdo nekoupí.

Fischerová H. třídní uč.

Šneberková P. AP

Výuka a výchova žáků ZŠ a SŠ zážitkem a s úsměvem

Červen letošního školního roku jsme ukončili parádní akcí. Žáci ZŠ a SŠ komplet vyčistili od mechu, travin, klacků a odpadu plochu kolem památníku F. L. Jahna na vrchu Háj. Nově vyčištěná plocha, pomníkové kameny i širší okolí, to vše se probudilo do renesance a může dále sloužit k příjemnému odpočinku ašským lidem. Vše ve vynikající spolupráci s Ašskými službami a pracovníky MěÚ Aš, kterým tímto děkujeme. Dále jsme vysáli a vyčistili jednotlivá hřiště na minigolf ve sportovním areálu. Tímto všem žákům děkuji za dnes opravdu namáhavou dřinu a lidem přeji příjemné posezeni.

PhDr. Mgr. Petr Gregor

 

Výuka Ašských pověstí dne 10.6.2024

Že výuka se dá provádět veselou a humornou formou v přírodě se přesvědčili žáci VI., VIII. a IX. třídy naší školy. Turistický pochod do zaniklé obce Újezd, kam jsme se vydali za dalšími Ašskými pověstmi, provázel jen smích a super kolektivní duch. Na jednotlivých stanovištích jsme si konkrétní pověsti nejen přečetli a význam vysvětlili, ale každou jsme i herecky vyjádřili. Každý žák se alespoň v jedné pověsti stal hercem a svým hereckým uměním, často neskutečně humorným,  ostatním příhodu zprostředkoval. Taktéž jsme se naučili základům první pomoci v přírodě. Krásný den jsme zakončili v lanovém a posilovacím parku v Krásné. Klobouk dolů před všemi žáky, jelikož ušli bez jakéhokoli remcání krásných 13 km.

Petr Gregor, třídní učitel.

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz