Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Zaměstnanci

ředitelka školy:  Mgr. Milena Boková

zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Stanislava Stašková

 

 • Hlavní účetní – Mgr. Stanislava Stašková
 • Mzdová účetní – Ilona Kuňáková
 • Výchovný poradce – Mgr. Stanislava Stašková
 • Vychovatelka ŠD – Lenka Vítková
 • Metodik prevence sociálně patolog. jevů – Mgr. Jana Popelášová
 • Metodik ICT – Bc. Bohuslava Heinrichová
 • Garant ŠVP – Irena Kroutilová, Bc. Bohuslava Heinrichová, Mgr. Stanislava Stašková, Jan Horáček

Rozdělení tříd:

Základní škola

 • Přípravná třída ZŠ: – tř.uč. Irena Kroutilová
  • asistent pedagoga – Lenka Vítková

Základní škola – třídy podle § 16 odst. 9

 • II. tř. (1. a 2. ročník) – tř. uč. Mgr. Jaroslava Křepelková
  • asistent pedagoga –  Adéla Kuncová
  • další pedagogický pracovník – Petra Rousková
 • III. tř. (2. a 3. ročník) – tř. uč. Bc. Bohuslava Heinrichová
  • asistent pedagoga –  Ivana Kadlecová
 • V. tř. (4. a 5. ročník) – tř. uč. Klára Lukáčová
  • asistent pedagoga –  Veronika Moťovská
  • další pedagogický pracovník – Jana Haková
 • VI.tř. (6. ročník) – tř.uč. Kateřina Burešová, DiS.
  • asistent pedagoga – Kristýna Blašková
 • VIII.tř. (8. ročník) – tř.uč. PhDr. Mgr. Petr Gregor
  • asistent pedagoga – Bc. Šárka Hlaváč Kokořová
 • IX.tř. (7. a 9. ročník) – tř.uč. Jan Horáček
 • bez třídnictví – Jaroslav Johanides, Lucie Geipelová

 

Základní škola speciální

 • Základní škola speciální – třída I. : – tř. uč. Helena Fischerová
  • asistent pedagoga – Petra Šneberková
 • Základní škola speciální – třída II. : – tř. uč. Mgr. Jana Popelášová
  • asistent pedagoga – Jana Konšalová
  • další pedagogický pracovník – Jarmila Takáčová
 • Základní škola speciální – rehabilitační stupeň – tř. uč. Šárka Kůstová
  • asistent pedagoga – Eva Kristová
  • další pedagogický pracovník – Zdeňka Banková

 

Střední škola:

Praktická škola dvouletá – 1. ročník – tř. uč. Marcela Burianová, DiS.

 • asistent pedagoga Edita Fiedlerová

 

Správci odborných učeben:

 • Relaxační místnost – Šárka Kůstová
 • Dílna I. – Jaroslav Johanides
 • Dílna II. – Jan Horáček
 • Cvičná kuchyň – Marcela Burianová, DiS.
 • Keramická dílna – Lucie Geipelová
 • Internetová a počítačová učebna – Bc. Bohuslava Heinrichová
 • Učebna s interaktivní tabulí – 1. patro – Bc. Bohuslava Heinrichová
 • Učebna s interaktivní tabulí – 2. patro – Klára Lukáčová
 • Dopravní – jízdní kola – Jaroslav Johanides
 • Odborná pracovna dívek – šijovna – Mgr. Stanislava Stašková
 • Hudebna – Mgr. Stanislava Stašková
 • Žákovská knihovna – Jarmila Takáčová, Zdeňka Banková
 • Kabinet učebnic 2.stupně ZŠ a SŠ – Jan Horáček
 • Kabinet učebnic 1. stupně ZŠ – Adéla Kuncová
 • Kabinet výtvarných pomůcek 1. patro – Helena Fischerová
 • Správce školního pozemku – Jaroslav Johanides
 • Správce multifunkčního hřiště – Jaroslav Johanides
 • Kabinet výtvarných pomůcek 1.patro – Mgr. Jana Popelášová, Helena Fischerová

 

Složky pracující podle vlastních plánů:

 

Školní družina – Lenka Vítková

Výchovný poradce – Mgr. Stanislava Stašková

Metodik prevence sociálně patologických jevů – Mgr. Jana Popelášová

Metodik ICT – Bc. Bohuslava Heinrichová

Všechny složky pracují podle vlastních plánů, které jsou schváleny ředitelkou školy a jsou součástí plánu práce na školní rok 2023/2024.

 

 

 

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz