Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Akce školy

Tvoříme společně

V pátek 24. května se naše třída proměnila na keramickou dílnu. Kromě žáků do ní zavítali také jejich rodiče a sourozenci, aby si společně vytvořili z keramiky něco na památku. Hned po společném přivítání se do toho všichni s nadšením pustili a postupně tak vznikaly talířky, vázičky i obrázky na zeď. Při práci jsme se posilňovali výborným občerstvením, které rodiče s dětmi doma připravili a ve třídě panovala opravdu příjemná atmosféra. Rodiče touto formou také měli možnost nahlédnout do zákulisí naší třídy a vidět svá dítka, jak se jim vede ve škole. Všichni jsme si to parádně užili a shodli jsme se, že si to musíme zase brzy zopakovat. Všem rodičům bychom tímto chtěli moc poděkovat, že si našli čas a přišli.

Kolektiv třídy ZŠS II., Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

 

Projekt Ašské pověsti

Jako každý rok tak i ten letošní jsme se vrhli do projektu Ašské pověsti. Hravou formou se žáci VIII. třídy seznamují s nejznámějšími pověstmi našeho kraje. Pověsti si nejprve musí přečíst, následně poslechnout v audioverzi, místa v přímo v terénu ustanovit a na těchto místech si pověst opět připomenout. Jedná se o zážitkovou metodu vzdělávání, která zúčastněným přináší nejen čtenářskou gramotnost, ale i gramotnost matematickou, finanční, gramatickou, turistickou, dějepisnou, přírodovědnou, fyzikální, technickou, pracovní, kulturní a občanskou. Hlavním cílem je však práce v kolektivu a s ním vytvořené empatické chování vůči spolužákům, učiteli a přírodě. První etapa proběhla v osadách Dolní Paseky a Vernéřov, kde se žáci seznámili s pověstmi Ve mlýně, O hadím králi a Malá halštrovská víla.

Třídní učitel Petr Gregor

Návštěva knihovny – ZŠS I.

Protože naše žáčky čtení baví a knížky mají moc rádi, zavítali jsme společně do Městské knihovny, aby si mohli získané čtenářské dovednosti ještě více zdokonalit. Pracovnice knihovny byly velmi vstřícné a ochotně všem našim čtenářům pomáhaly nejen s výběrem knížek, ale také jim odpovídaly na všechny zvídavé otázky. A když už bylo dostatečně načteno, mohli žáci využít i prostory, které knihovna nabízí k využití volného času všem dětem našeho města.

třídní učitelka H. Fischerová, AP P. Šneberková

Týden plný hudby

Říká se, že hudba je lék, a tak jsme se v předposledním květnovém týdnu zaměřili právě na ni. A jelikož nejsme žádní troškaři, proč se omezovat jen na hudební výchovu? Zvuky, notičky a melodie jsme společně zakomponovali do všech předmětů.
V rozumové výchově jsme vyzkoušeli grafomotorická cvičení na tabuli ve tvaru bubínku a poskládali si vlastnoručně vyrobené papírové puzzle hudebních nástrojů.
Při výtvarné a pracovní výchově jsme si např. vymalovali kytary a xylofony, otiskly si ruce na klavírní klávesnici a vyrobili si „rumba koule“ z plastových lahví. Týmová spolupráce se osvědčila při výrobě noty velkého formátu z barevných papírů.
K poznávání různých instrumentů jsme využili jak interaktivní tabuli, tak i skutečné nástroje. Součástí byla ukázka hry na klavír, bubínky a Orffovy nástroje. Na závěr týdne jsme měli možnost poslechnout si i akordeon a společně si zazpívat a zatančit.
Z. Banková, E. Kristová, Š. Kůstová, ZŠS Rehabilitační stupeň

Den matek

Děti se naučily říkanku pro maminku. Procvičily si grafomotoriku a předmatematické dovednosti. Vyráběly si dáreček a přáníčko pro maminku. Rozvíjely své komunikační schopnosti – každé dítě svoji maminku popsalo a vyprávělo, co maminka všechno dělá.

Irena Kroutilová, třídní učitelka

„Hrnečku, vař!“

Další klasická pohádka, se kterou se děti seznámily. Rozvíjely sluchové, zrakové, komunikační a grafomotorické dovednosti. Vytvořily si z omalovánek leporelo.

Poskládaly si samostatně obrázkovou osnovu. Vyrobily „hrneček plný kaše“ ze čtvrtky a vaty. Paní učitelka předvedla dětem „ bublající hrneček.“

Na sv. Řehoře

Děti se seznámily s pranostikou. Připomněly si, kteří ptáci na zimu odletěli a kteří se k nám tudíž na jaře vrací. Naučily se písničku o čápovi s pohybovým doprovodem a vybarvily si k ní omalovánku. Vyrobily si také komín z ruličky od papírových utěrek a na ni umístily hnízdo s čápem. Zopakovaly si také poznávání barev při hře „Čáp ztratil čepičku.“

 Irena Kroutilová, třídní učitelka​

Život na statku

Děti se učily pojmenovávat některá domácí a hospodářská zvířata, názvy samic, samců a mláďat. Zahrály si hru „Kdo jsem?“ -poznávaly zvířátka podle zvuku. Přiřazovaly k samičce její mládě. Vybarvily si omalovánku plnou zvířátek a zahrály si pohybovou hru „Dvůr plný zvířátek.“ Dle svého výběru si také vyrobily hospodářské zvířátko z ruličky.

 Irena Kroutilová, třídní učitelka

Velikonoční dílničky

Děti se seznámily se symboly Velikonoc a jejich významy. Naučily se koledy. Malovaly výkresy s velikonoční tématikou a vyrobily si velikonoční dekorace. Zahrály si pohybovou hru „Hledání vajíček.“ Z grafomotorického cvičení si procvičily zápěstí – ovály.

 Irena Kroutilová, třídní učitelka

 

Dobrodružství v Chebu: Omalovánky, Retromuseum a Krajinka

Sobota 25.05.2024 se stala startem našeho nezapomenutelného výletu do Chebu. Už na vlakovém nádraží v Aši čekalo na děti milé překvapení v podobě dětských jízdenek – omalovánek, kam si mohly zapsat cíl naší cesty. Jejich nadšení a zvědavost byly nakažlivé!

Po příjezdu do Chebu jsme se vydali na první zastávku – Retromuseum. Děti se s jiskrou v očích ptaly na každý exponát, chtěly vědět, k čemu sloužil a jak se používal. Společně jsme objevovali tajemství minulosti a hledali odpovědi na všechny jejich otázky. Čas v muzeu utekl jako voda a my jsme pokračovali za dalším dobrodružstvím.

A že to bylo dobrodružství! Krajinka – svět hřišť, bludišť a zábavných úkolů. Děti si vyzkoušely různé atrakce, orientovaly se spletitým bludištěm a soutěžily v cvrnkání kuliček. I když nás překvapil malý deštík, nezkazilo to naši báječnou náladu. Smích a radost se linuly celým areálem a vytvořily nezapomenutelné vzpomínky. Tento výlet byl zkrátka náramný od začátku až do konce!

                                                         Ivana Kadlecová

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz