Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Akce školy

Výlet do Chomutova – žáci ZŠS I., PT, II. třídy a PŠ

Po příjezdu jsme se zašli podívat do Železničního depozitáře Národního technického muzea, kde žáci s velkým zájmem prozkoumávali parní, motorové i elektrické lokomotivy, salonní, osobní i motorové vozy, historické drezíny, ale i vozidla nedávno vyřazená z provozu Českých drah. Po velmi zajímavé prohlídce jsme autobusem přejeli do ZOO parku, kde nám v místní restauraci připravili oběd. Po doplnění energie jsme nastoupili do ZOO vláčku Amálka, který nás i s výkladem po celém parku provezl. A protože se během jízdy počasí konečně umoudřilo a přestalo pršet, mohli jsme si park také projít a zvířátka si prohlédnout i zblízka. Věříme, že žáci prožili příjemný den a z Chomutova si odvezli spoustu pěkných a zajímavých zážitků.
Pedagogický doprovod: H. Fischerová, J. Křepelková, I. Kroutilová
AP: P. Šneberková, A. Kuncová, L. Vítková

Projektová výuka v Praze

V rámci projektu Zdravá příroda jsem dva dny bádali a poznávali přírodu velkoměsta Prahy. Hravou a tvořivou formou žáci poznali floru a faunu lesa, parků a zahrad v Praze  – Klánovický les, chráněnou přírodní oblast Divoká Šárka, park u Petřínské rozhledny, park Stromovka, zahrady v okolí národní památky Vyšehrad, zahrady v areálu Pražského hradu, zahrady u planetária na Petříně a botanickou zahradu. V botanické zahradě proběhl workshop Jehličnany a další nahosemenné rostliny.  Program představil naše i cizokrajné jehličnany a další nahosemenné rostliny (např. Jinan). Představil jejich stavbu, rozmnožování a způsob života, ale i praktické využití a mnohé zajímavosti. Žáci se dozvěděli o několika tzv. „živoucích fosiliích“ a vyzkoušeli si určení vybraných jehličnanů podle typických znaků. Program také popsal vztahy nahosemenných rostlin s dalšími organizmy.
Dopravovali jsme se různými dopravními prostředky (tramvaj, vlak, metro, loď). Žáci se naučili hospodařit s přidělenými financemi – nákup jízdenek, jídel, vstupů atd.
Osvojili si základní prvky hygieny v době, kdy jsou sami bez dospělého, naučili se číst a vyhodnotit informace v jízdních řádech, v mapách města a v informačních tabulích. Přespávali jsme na karimatkách a ve spacácích s pocitem nádherně strávené výuky mimo školu. Cestou zpět vlakem z Prahy do Aše jsme celkově vyhodnotili Projekt zdravá příroda.
 
                                                                                                     Třídní učitel Petr Gregor

Život na vesnici a v lese – projektový den II. třída

Život na vesnici a v lese – takto jsem nazvala projektový den v pátek 17. 5. 2024. Se žáky II. třídy jsme se nejdříve vypravili autobusem do Studánky, abychom si prohlédli labutě, které tam žijí. Poté jsme se vydali pěšky do Pastvin, kde žije naše asistentka Adélka Kuncová. Žáci si během dopoledne zkusili povely se psem, prohlédli si kurník a slepice, sbírali šišky i dřevo na oheň, zkusili si vézt kolečko. V lese byla pro žáky připravena stopovačka a všichni hledali správnou cestu pomocí šipek a připravené úkoly. Na konci stezky čekalo překvapení v podobě dětského šampaňského a buřty! I přes nepřízeň počasí jsme společně strávili krásné dopoledne! Děkujeme!

                                                                                   Mgr. Jaroslava Křepelková, třídní učitelka

ŠKOLA V PŘÍRODĚ (Doubrava u Aše) – III. třída ZŠ

Na počátku května letošního školního roku jsme se vypravili na víkendovou ŠKOLU V PŘÍRODĚ do Doubravy u Aše. Sbaleni, připraveni a s úsměvy na tvářích jsme v pátek po vyučování zamířili k autobusu, připraveni na dobrodružství.

Všichni se velmi těšili už od počátku dubna, kdy jsme si výlet domluvili. Do Doubravy jsme přijeli kolem druhé hodiny odpoledne, a protože měli všichni najednou velký hlad, zastavili jsme se hned v restauraci na malé občerstvení. Žáci si pochutnali na sladké palačince nebo slaných hranolkách a k pití si vybrali limonádu. No a potom už jsme s netrpělivostí zamířili k našemu ubytování, kde jsme s napětím vybírali pokoje.

Náš víkend byl plný nezapomenutelných momentů. Od večerního dovádění ve sprchách, přes opékání buřtů pod hvězdami, malování v srdci přírody, až po vzrušující pohybové hry a magické stezky plné odvahy. Nechyběly ani výpravy za koníky a dalšími zvířaty, stopovačky, večerní čtení pohádek a společné stolování, které nás všechny sblížilo. A jak skvěle jsme si užili na dětském hřišti!

Opravdu velké poděkování patří Ašským lesům s. r. o. Prostory školy v přírodě jsou úžasné, troufám si říci, že zde máme pro ašské žáky základních škol skutečný klenot. Navíc o nás bylo skvěle postaráno. Děkujeme milé paní Romaně Školové, která pro nás vše organizačně zajistila a milé paní Renatě Tiché, která nám mimo jiné připravovala snídaně. Poděkování samozřejmě patří i panu kuchaři za jeho kulinářské umění.

Na našem webu jsou k nahlédnutí momentky z prožitých dnů. Již nyní se těšíme na další pobyt v úžasné doubravské škole přírodě.

                                              Bc. Bohuslava Heinrichová, třídní učitelka

:-)

Rozum zůstává stát nad tím, co někteří z nás nevymyslí. Než aby dotyčný rozbitý kočárek postavil aspoň ke kontejnerům, raději si zaposiluje a vyhodí ho přes plot do parku. Se žáky VIII. třídy ZŠ a SŠ Aš jsme ihned sjednali nápravu. Taktéž naše zámecké schody jsme po víkendu uvedli do čistého stavu. Petr Gregor, třídní učitel.

 

Včely – projektový den II. třída

V pátek 10. 5. 2024 jsme celý den věnovali velmi důležitým tvorům naší planety – včelám. S žáky jsme si povídali o tom, jak vypadají, jak a kde žijí a proč jsou včely tak důležité. Žáci vybarvovali, tvořili plástve na papír, tančili a poslouchali písničky o včelách. Druhou půlku vyučování nás navštívil včelař a ukázal nám úl, plástve a další věci potřebné k chovu včel – dýmák, včelařský oblek apod. Žáci si vše vyzkoušeli, ochutnali si med a vyrobili si svíčku.

                                                                       Mgr. Jaroslava Křepelková, třídní učitelka

„Vítání jara“

Pátá neděle postní, která letos připadla na 17. března, sice má tajemný název Smrtná, ale je plná veselí a radosti. Ze vsi se totiž dle tradice vynáší slaměná Smrtka, někde zvaná Mařena, Mořena, smrtholka, Morena, či Čaramura.

Smrtka nebo také Morana zpodobňuje zimu, kterou je třeba utopit, upálit, či zakopat. Jde vlastně o loučení se zimou, vítání jara, života a znovuzrození.

Ta naše hlavní velká Morena spolu s dalšími malými Morenami se žákům V. třídy naší školy velice vydařila, posuďte sami, dle přiložených fotografíí. Naší akci jsme zakončili za vydařeného slunného počasí opékáním buřtíku.

Klára Lukáčová – třídní učitelka

Jana Haková – další pedagog

Veronika Moťovská – asistent pedagoga

 

Škola v přírodě DOUBRAVA

Páteční ráno, 3. května 2024, se žáci páté třídy Základní školy a střední školy Aš, příspěvková organizace, plni očekávání vypravili na dobrodružný pochod přes malebný Vrch Háj směrem do Doubravy. Co bylo jejich cílem? Víkend plný zážitků ve škole v přírodě a ubytování v útulných prostorách Ašských lesů s.r.o. Na polovině trasy se naše malá expedice zastavila, aby si u táboráku pochutnala na opečených buřtech, nabrala novou energii a s nadšením pokračovala v cestě. Celkem 13 kilometrů jsme zdolali s lehkostí a bez jediného škrábnutí.

Po příchodu na místo nás čekala nejen pohoda útulných pokojů, ale i celý víkend naplněný napínavými soutěžemi a dobrodružstvími. Vrcholem sobotní noci se stal „Bobřík odvahy“, adrenalinová výzva, při které stateční žáci museli prokázat odvahu a projít temným hřbitovem až ke staré márnici, kde svou odvahu zpečetili podpisem. Téměř všichni úkol zvládli s přehledem.

Návrat do Aše v neděli odpoledne autobusem uzavřel tento nezapomenutelný víkend, na který budeme všichni dlouho vzpomínat. Už nyní se těšíme na další výpravu v září 2024!

Chtěli bychom vyjádřit srdečné poděkování vedení naší školy a všem, kdo se podíleli na organizaci tohoto báječného víkendu. Speciální dík patří týmu Ašských lesů s.r.o. za poskytnutí fantastických prostor a vřelou péči, která nám byla prokázána od každého člena personálu, od pana kuchaře až po paní provozní. Děkujeme za nezapomenutelné zážitky!

Třídní učitelka: Klára Lukáčová

DPP: Jana Haková

AP: Veronika Moťovská

 „Exkurze separační dvůr Aš“

Exkurze V. třídy přímo navázala na vyučovací hodinu prvouky, při které jsme s žáky probírali velmi důležitou látku a to: “Třídění odpadu.“ Proto jsme s žáky dne 6. 5. 2024 navštívili ašský separační dvůr v Hedvábnické ulici. Kde se nás ujal Ing. Jan Bečvář s panem Josefem Balogem, kteří nám společně vysvětlili význam a zásady třídění odpadu. I za tyto informace velmi děkujeme a věříme, že to přispěje k tomu, aby naši žáci začali třídit odpad i doma se svými rodiči.

Klára Lukáčová – třídní učitelka

Jana Haková – DDP

Veronika Moťovská – AP

Týden s pohádkovým Budulínkem

prožili žáci ze Třídy ZŠS s rehabilitačním stupněm. Pomocí maňáskového divadla jsme je uvedli do příběhu, kdy pak společně ochutnávali vařený hrášek jako Budulínek. Ten prstovými barvami ztvárnili na obrázku, modelovali ze zelené modelíny či vybírali z barevných míčků do košíku. Poslouchali písničky, říkanky i malou operetku na toto pohádkové téma. Společné vyrábění a především jízda na liščím ocase však žáky nadchla nejvíce.

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz