Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Nezařazené

Na návštěvě u koní II. třída

I přes nepřízeň počasí jsme se vydali v pátek 19. dubna do Krásné za panem Surovciakem, aby nám ukázal koně. Velmi vlídné přijetí, mazlivé kočky a hlavně obrovské kouzlo koní udělalo všem žákům milé dopoledne. Pan Surovciak nám ukázal vše potřebné – sedla, uzdy, krmení i ustájení. Žáci si prohlédli koně ve stáji i venku na pastvě, mohli je pohladit i nakrmit nakrájenou mrkví. Dalším velkým potěšením bylo vylézt na balíky sena. Cestou jsme si udělali zastávku i u lanového centra, kde žáci nakrmili kachny a kapry. Tento den byl krásným obohacením učiva o domácích a hospodářských zvířatech.

                                                                                                          Mgr. Jaroslava Křepelková

 

Výzva č. 22

Příjemce dotace: Základní škola a Praktická škola Aš

Název projektu: Stejná šance pro všechny

 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005673

Období realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 325.722,- Kč hradíme následující aktivity:

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Vítejte!

Volám, volám všechny třídy,
pera, sešity i bílé křídy.

Písmena, háčky, čárky, křížky,
všechno co už čteme z knížky.

Jedničky, dvojky, trojky, nuly,
které píšeme na tabuli.

Děti, děti, přidejte se,
ve škole všichni zasmějte se.

Otvíráme klíčem naši školu
a už jsme zase všichni spolu!

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz