Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Zvířata v zimě – projekt

Dne 15. 2. 2022 se žáci 1.stupně ZŠ, děti z přípravné třídy a žáci Základní školy speciální zúčastnili zajímavé přírodovědné akce, kterou připravila třídní učitelka Burianová, DiS. a AP Kuncová.. Žáci se hravou formou na 8 různých stanovištích dozvěděli, jak tráví zimu některá zvířata žijící na našem území. Na každém stanovišti si plnili úkoly a hledali ukryté kartičky. Ve třídě si poté žáci nalepili kartičky do pracovního listu. Akce se velmi líbila, všichni byli spokojeni, což vyčarovalo úsměv na rtech i pedagogům.

 

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz