Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Workshop: Prevence rizikového chování, Finanční gramotnost (Teens program)

Ve školním roce 2021/2022 se učni oboru Strojírenské práce zapojili do vzdělávání v rámci projektu Teens program.

            Workshop Finanční gramotnost pod vedením lektora Bc. Františka Hupky seznamuje účastníky se světem příjmů, výdajů, půjček, dluhů a jiných oblastí finančního prostoru. Získané poznatky se následně procvičují na modelových situacích. Cílem workshopu je posílení znalostí a dovedností, které umožňují účastníkům porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních podmínkách.

            Workshop Prevence rizikového chování pod vedením lektorky Miroslavy Bláhové poukazuje na rizika spojená s nezdravým životním stylem, užíváním drog, alkoholismem a jinými patologickými jevy. V rámci modelových aktivit si učni osvojují základní pravidla BOZP a činnosti spojené se zaměstnáním ve slévárně Heunisch. Cílem workshopu je předcházet rizikovému chování účastníků a tím zlepšit podmínky při sociálním začleňováním v zaměstnání a v soukromém životě.

                                                                                       Třídní učitel PhDr. et Mgr. Petr Gregor

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz