Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Výuka zážitkem

Dne 22. 04. 2024 žáci VIII. třídy ZŠ a SŠ Aš opět udělali něco pro zdravější přírodu. I v tak nevlídném počasí jsme zasadili 10 listnatých stromků u odpočívadla na malé lesmistrovce. Každý žák si zasadil svou sazenici, kterou následně opatřil vlastní jmenovkou. Tak si každý z nich bude moci denně, týdně, měsíčně či ročně sledovat svůj stromek, jak krásně roste a sílí. Cílem této aktivity je, aby ve svém dalším životě stejnou věc dělali i se svými dětmi a tím je vedli k řádné výchově a k prospěchu celé společnosti. Tímto děkuji zaměstnancům společnosti Ašské lesy za poskytnuté sazenice a potřebné nářadí.

Petr Gregor, třídní učitel

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz