Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Vernisáž ke 150. výročí založení města Aše

Dne 14. 11. 2022 proběhla ve vestibulu ZUŠ výstava „Rukavička“ ke 150. výročí založení města Aše. Součástí této výstavy jsou i městské erby Aše. Vernisáž zorganizovali žáci naší školy pod vedením Mgr. Staškové, které patří velké poděkování. Malé občerstvení připravili žáci Praktické školy dvouleté pod vedením třídní učitelky Marcely Burianové, DiS. a asistentky pedagoga Edity Fiedlerové. Nejhezčí práce byly odměněny dárkovým poukazem. Velký dík patří i paní Tyrolerové a paní Dařenové a hlavně MgA. Anně Pokorné, která nám propůjčila prostor k realizaci výstavy. Na výstavu jste všichni srdečně zváni.

                                                                               Mgr. Milena Boková, ředitelka ZŠ a SŠ Aš

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz