Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

„Ukázka bojového umění Thajský box“

Dne 05. 05. 2023 žáci V. třídy měli možnost podívat se na ukázku bojového umění v nedaleké tělocvičně Budo klub Aš z. s. Žákům se věnovali dva vynikající sportovci, pan Miroslav Moťovský a pan David Janatka, kteří žákům předvedli jednotlivé chvaty, kopy a údery, jak proti sobě navzájem, tak na gumové figuríně. Žáci si pod jejich dohledem mohli základy tohoto zajímavého sportu vyzkoušet na vlastní kůži. Mohli si také zapůjčit i cvičební pomůcky – boxerské rukavice a chrániče rukou a nohou, tzv. „lapy“. Žáci i pedagogický dohled byli z akce nadšeni, a pozitivní bylo i to, že se akce obešla zcela bez úrazu.

Klára Lukáčová – třídní učitelka

Jana Haková – další pedagog

Veronika Moťovská – asistent pedagoga

 

 

 

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz