Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Stejná šance pro všechny – V. třída ZŠ

V rámci projektu „Stejná šance pro všechny“, jsme mohli strávit celé dva dny školní výuky na statku v Kopaninách u Aše, kam nás pozval pan Bc. Hupka. Žáci se seznámili s životem a prací na statku, také s druhy hospodářských zvířat, kde žijí, čím je krmíme a jaký z nich máme užitek. Pan Hupka nás také vzal na prohlídku jeho zámku v rekonstrukci, který se nachází poblíž statku. Žáci mohli kromě již hotových místností vidět i předměty, které se našly při kopání, i nejrůznější řemeslné artefakty. Dozvěděli se o šlechtické rodině Zedtwiczů, která vlastnila v Ašském výběžku rozsáhlé majetky a pravděpodobně založila i hrádek v Kopaninách v roce 1537.

                                                                                            Třídní učitelka Klára Lukáčová

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz