Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Starostu navštívili žáci ze Základní školy a střední školy Aš

Stalo se již tradicí, že žáci z různých ašských škol občas zavítají na radnici, aby se zde setkali se starostou města. Tentokrát ke starostovi zamířili žáci 8., 9. třídy a třídy PrŠ ze Základní školy a střední školy Aš. Starosta města v zasedací místnosti k žákům pohovořil o několika tématech – o vztahu občanů k městu, a naopak, co dělá radnice pro obyvatele města, o tom, jak je důležité udržovat pořádek, o vztazích mladých se staršími, atd. K nepořádku ve městě zazněla zajímavá informace. Stalo se již pravidlem, že žáci školy při tělocviku v přírodě nebo odchodu z tělocvičny Keller po cestě zpět do školy sbírají odpadky, často prý takto nashromáždí i několik pytlů. Byl i čas na dotazy, žákům chybí například místo pro setkávání, a také, že zde mají málo příležitostí k zábavě, chtěli by opravit hřiště v Karlově ulici, kam chodí hrát fotbal.

                                                              Za všechny PhDr. Mgr. Petr Gregor

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz