Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

„Revolution train“

Dne 15. 6. 2023 žáci  školy ZŠ a SŠ Aš navštívili protidrogový vlak. Protidrogový vlak je projekt „Revolution train“, který rozšiřuje dosavadní přístupy protidrogové prevence. V této předělané vlakové soupravě se žáci setkali s 5D technologiemi a s formou interaktivního přístupu. Cílem tohoto projektu je ovlivnit pohled návštěvníka na užívání drog. Žáci  nejdříve vyplnili dotazník, který dostali od přítomných pracovníků. V dotazníku se žáků ptali, jestli už někdy pili alkohol, brali drogy nebo kouřili cigarety. Po vyplnění dotazníku žáci prošli postupně všechny vagóny. V každém vagónu byla promítána část příběhu natočeného podle skutečnosti. Na počátku příběhu se jednalo pouze o cigarety, postupně do děje přibyl alkohol, který zavinil dopravní nehodu a ztrátu jednoho života. Poté už začalo užívání drog a na konci příběhu se objevila smrt. Myslím, že tento projekt může žáky od užívání drog odradit nebo jim pomoci, aby s užíváním drog přestali. Mně se projekt velice líbil.

         Za pedagogický doprovod Klára Lukáčová.

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz