Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Projektový den: „ Učíme se s pohádkou“ (III. třída ZŠ)

V mrazivý čtvrtek 01. 03. 2018 se žáci ve třetí třídě učili netradičně, ba přímo pohádkově. Cílem celého vyučování byla kooperace, vzájemné učení, samostatné učení, cvičení paměti, dramatizace, přednes, sebeorganizace a sebereflexe. A jakou formou jsme se tedy učili? Hráli jsme si pohádky!

Nejdříve se žáci rozdělili do skupin. Ve skupinách se vybranou pohádku nejdříve museli dobře naučit a nacvičit si ji, aby ji jako správní herci mohli i krásně zahrát. K učení měli dostatek času, museli spolupracovat a používali interaktivní pohádku s mnoha pohyblivými postavičkami na tabletu, kterou si kdykoliv mohli pozastavit nebo ji znovu přehrávat z kteréhokoliv místa.

Na závěr jsme se přemístili do imaginárního divadla a jako diváci sledovali nacvičenou pohádku ostatních. Pohádky se žákům opravdu vydařily, byly krásné a všichni si pohádkový den s radostí užili.

                                                                                                 Třídní učitelka Bc. Bohuslava Heinrichová

 

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz