Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Projektové dny v PT ZŠ

Hlavní třídní projekt přípravné třídy ve školním roce 2023/2024 je nazván „Hrajeme si s pohádkou“. Každý měsíc se budeme věnovat jedné klasické pohádce. S první pohádkou se děti seznámily ihned ve třetím týdnu školní docházky. Byla to veršovaná pohádka Princeznička na bále. Děti se naučily tuto pohádku zpaměti a na jejím základě si vytvářely první předmatematické představy, rozvíjely grafomotorické, sluchové a zrakové schopnosti. Procvičily si jemnou motoriku (navlékání korálků, jeřabin). 

                                                      Irena Kroutilová, třídní učitelka

 

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz