Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Projektová výuka v Praze

V rámci projektu Zdravá příroda jsem dva dny bádali a poznávali přírodu velkoměsta Prahy. Hravou a tvořivou formou žáci poznali floru a faunu lesa, parků a zahrad v Praze  – Klánovický les, chráněnou přírodní oblast Divoká Šárka, park u Petřínské rozhledny, park Stromovka, zahrady v okolí národní památky Vyšehrad, zahrady v areálu Pražského hradu, zahrady u planetária na Petříně a botanickou zahradu. V botanické zahradě proběhl workshop Jehličnany a další nahosemenné rostliny.  Program představil naše i cizokrajné jehličnany a další nahosemenné rostliny (např. Jinan). Představil jejich stavbu, rozmnožování a způsob života, ale i praktické využití a mnohé zajímavosti. Žáci se dozvěděli o několika tzv. „živoucích fosiliích“ a vyzkoušeli si určení vybraných jehličnanů podle typických znaků. Program také popsal vztahy nahosemenných rostlin s dalšími organizmy.
Dopravovali jsme se různými dopravními prostředky (tramvaj, vlak, metro, loď). Žáci se naučili hospodařit s přidělenými financemi – nákup jízdenek, jídel, vstupů atd.
Osvojili si základní prvky hygieny v době, kdy jsou sami bez dospělého, naučili se číst a vyhodnotit informace v jízdních řádech, v mapách města a v informačních tabulích. Přespávali jsme na karimatkách a ve spacácích s pocitem nádherně strávené výuky mimo školu. Cestou zpět vlakem z Prahy do Aše jsme celkově vyhodnotili Projekt zdravá příroda.
 
                                                                                                     Třídní učitel Petr Gregor
Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz