Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Projekt PT ZŠ – Podzim v lese

Děti se naučily v rámci projektu „Podzim v lese“ rozeznávat některé jehličnaté a listnaté stromy. Všímaly si změn v přírodě i v počasí. Sledovaly krásné podzimní barvy listů. Poznávaly houby jedlé, nejedlé a jedovaté. Snažily se podzim ztvárnit i výtvarnými a pracovními činnostmi.

10. 10. – 12. 10. 2022                           

Rozumové činnosti:

  1. Vycházka do lesa – seznámení s některými stromy:

                                 Jehličnaté – smrk, borovice

                                 Listnaté – dub, buk

  1. Všímáme si změn v přírodě (podzimní barvy)
  2. Lesní plody na podzim (houby – jedlé, nejedlé, jedovaté)

Tělovýchovné činnosti + Hudební činnosti:

1.      Naučení písničky s pohybovým doprovodem:

                               Muchomůrka roste v lesíčku

2.      Hra „Škatule, škatule…“

Výtvarné činnosti + Pracovní činnosti:

1.      Podzimní listnatý strom (koruna – otisky korkových špuntů; kmen – obkreslená ruka z barevného papíru)

2.      Muchomůrka a hříbek (akvarel)

3.      Muchomůrka z ruličky toaletního papíru

                                                                              Třídní učitelka Irena Kroutilová

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz