Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Přišla k nám pohádka…

V druhé polovině měsíce září se děti v PT ZŠ v rámci třídního projektu seznámily s klasickou pohádkou „Perníková chaloupka“. Během tohoto projektu opět rozvíjely sluchové, zrakové, komunikační a grafomotorické dovednosti. Při hodinách výtvarné a pracovní činnosti používaly pastelky, vodovky, nůžky a lepidlo (omalovánka (pastelky) + ježibaba v lese (akvarel, nůžky, lepidlo).

                                                                         Třídní učitelka Irena Kroutilová

 

 

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz