Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Podzim a jeho podoby – projektová výuka – VII.třída ZŠ

Prvním podzimním dnem byl uskutečněn třídní tematický projekt, který prolínal všechny vyučovací předměty. Žáci VII. třídy ZŠ se učili vnímat podzim jako krásné roční období. Při matematice řešili „podzimní“ slovní úlohy, při českém jazyce tvořili podzimní básně, při prvouce a přírodopisu si zopakovali charakteristické znaky podzimu, na slunečné vycházce pozorovali barevné proměny přírody, sbírali plody dozrávající na podzim a následně s nimi ve škole pracovali při pracovních činnostech.  Závěrem téma zpracovali výtvarnými technikami.

 

                                                                           Třídní učitelka Mgr. Lucie Janská

 

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz