Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Pálení čarodejnic – ZŠS II.

Na konci dubna jsme nesměli vynechat pálení čarodějnice a s tím spojené 1. letošní opékání špekáčků:-) Počasí nám přálo a sluníčko pěkně hřálo. Nanosili jsme z lesa suché klacky a chroští a rozdělali oheň. Po zimě jsme byli všichni natěšení na buřtíky, a tak jich někteří jedlíci upekli a snědli i 3 kousky! Při opékání jsme si povídali o tradici pálení čarodějnic a o kouzlu Filipojakubské noci. Na závěr jsme se rozloučili s naší krásnou eko čarodějnicí, kterou jsme si vyrobili, a upálili jsme ji i se všemi neduhy.

                                                                                Mgr. Jana Popelášová, třídní učitelka

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz