Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Navštívili jsme čas princů a princezen…

Návštěva Státního zámku Kynžvart měla za cíl zprostředkovat žákům jedinečný zážitek, který pojí učení, zábavu a pohádkovou atmosféru. Cílem bylo prozkoumat společně krásný svět královského dvora.

 

Cesta historií 

Během akce jsme se všichni přenesli zpět v čase, abychom objevili, jaké to bylo být princeznou či princem. Návštěva historického zámku nám umožnila prozkoumat, jak vypadaly královské komnaty a jaký život vedli v minulých staletích. Žáci se nejen dozvěděli něco o historii, ale mohli ji také zažít na vlastní kůži. 

Základy etikety 

Další důležitou součástí akce bylo seznámení se základy etikety. Žáci měli příležitost prohlédnout si stolování v dávných dobách na zámku, porovnat ho se současnými zvyklostmi, a naučit se, jak se správně chovat při královské hostině a na návštěvě.  

 Interaktivní zážitky 

Návštěva zámku nebyla jen pasivní prohlídkou, ale nabídla i interaktivní zážitky. Žáci měli možnost vyzkoušet si psaní brkem. Tato část aktivity byla zaměřena na autentičnost a vytvoření pohádkové atmosféry. Zajímavé bylo srovnání s dnešními možnostmi psaní.  

Navíc jsme společně podle mapy podnikli procházku krásným zámeckým parkem. Předem stanovené monumenty žáci nacházeli podle mapy, učili se tak v mapě číst a podle ní se orientovat.   

Akce byla velmi zdařilá, poskytla zážitkové učení.  

                                                                             Bc. Bohuslava Heinrichová 

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz