Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Hrajeme si s pohádkou – PT ZŠ

Náš celoroční projekt „Hrajeme si s pohádkou“ pokračoval v listopadu pohádkou „Boudo, budko.“ Děti rozvíjely sluchové a zrakové vnímání. Rozvíjely komunikační dovednosti. Sestavily si samostatně obrázkovou osnovu. Podle osnovy pohádku vypravovaly a také si ji potom zahrály. Vyrobily si k pohádce plošné loutky, aby mohly pohádku zahrát i doma rodičům a sourozencům. 

                                              Irena Kroutilová, třídní učitelka

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz