Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

„EXKURZE PETAINER“

V pátek 20. října nás čekala exkurze do ašské firmy Petainer, která se zabývá výrobou plastových vratných lahví a sudů. Ve firmě nás uvítal pan Petr Kopřiva, kterému patří velké poděkování za podrobný výklad a zajímavou prohlídku přímo ve výrobně lahví. Prohlídka začala teoretickou částí v zasedací místnosti, kde nám pan Kopřiva důkladně popsal výrobu lahví i sudů. Dále jsme pokračovali přímo do výrobny. Před vstupem jsme se museli z přísných hygienických důvodů obléct do ochranných plášťů a čepic. Ve výrobně jsme viděli přímo výrobu lahví. Petainer je označován za zelenou firmu, to znamená, že jsou láhve vratné a recyklovatelné, vše se spotřebuje, i veškerý materiál, nevytváří se žádný odpad. Tímto jsme si se žáky připomněli učivo o ochraně přírody a životního prostředí.

Klára Lukáčová – třídní učitelka

Jana Haková – další pedagog

Veronika Moťovská – asistent pedagoga

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz