Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

„Exkurze do separačního dvoru v Aši“

Exkurze V. třídy přímo navázala na vyučovací hodinu prvouky, při které jsme probírali velmi důležitou látku, a to “Třídění odpadu“. Proto jsme se žáky dne 14. 04. 2023 navštívili ašský separační dvůr v Hedvábnické ulici. Zde se nás ujala paní Petra Balogová se svým manželem Josefem Balogem, kteří nám společně vysvětlili význam a zásady třídění odpadu. I za tyto informace velmi děkujeme a věříme, že přispějí k tomu, aby naši žáci začali třídit odpad i doma se svými rodiči.

Klára Lukáčová – třídní učitelka

Jana Haková – další pedagog

Veronika Moťovská – asistent pedagoga

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz