Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

EXKURZE ČOV

V úterý 14. 3. absolvovala V. třída exkurzi do čističky odpadních vod. Celý provoz  a princip mechanického a biologického čištění vody nám vysvětlil mistr ČOV pan Pospíšil. Ten nás také seznámil se zpracováním kalu a s výrobou bioplynu. Žáci se v hodinách prvouky seznámili s vlastnostmi vody, s její reaktivitou a čistotou. Tato exkurze jim pomohla pochopit princip čištění odpadní vody. Přesvědčili se, že voda, která přichází do čističky, je opravdu pořádně znečištěna. Po mechanickém a biologickém čištění splňuje všechny požadavky, na základě kterých může být vypuštěna do potoka. Měli jsme možnost vidět i vyhnívací věž. Děkuji žákům za hladký průběh exkurze a zajímavé dotazy. Exkurze byla poučná a všichni si ji užili (kromě všude se linoucího zápachu).

                                                                                         Klára Lukáčová, třídní učitelka

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz