Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Důležitost vodního toku Ohře

Přírodopisnou a zeměpisnou projektovou výukou našeho okresu se žáci 7. a 9. ročníku seznámili s důležitostí řeky Ohře pro město Cheb. Absolvováním naučné stezky kolem řeky si osvojili znalosti o historické i současné důležitosti vody pro potřeby průmyslu, domácností i běžného života ve městě. Důležitým výstupem akce jsou poznatky o nutnosti ochrany tohoto přírodního bohatství pro naši planetu. 

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz