Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Dopravní výchova se „Sluníčkem“

Dopravní výchova je součástí základního vzdělávání. Kromě tradiční výuky ve školách jsme byli osloveni MěDDM Sluníčko s nabídkou dopravní výchovy ve formě poutavých přednášek a aktivit. Žáci VII. třídy ZŠ se budou postupně seznamovat s pravidly silničního provozu. Cílem je především využití znalostí v praxi – cestou do školy, při jízdě na kole, ve městě i při aktivitách ve volném čase. Prvotní setkání bylo spíše seznamovací. Žáci se dozvěděli, co vše je v průběhu školního roku čeká, vyzkoušeli si různé aktivity a diskutovali na tematická videa. Tímto velice děkujeme paní Kláře Blažkové – lektorce dopravní výchovy a již teď se těšíme na další společné setkání.

 

                                                                   Třídní učitelka Mgr. Lucie Janská

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz