Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Dopravní výchova

„Chodec v dopravě“, to bylo téma přednášky, která na naší škole proběhla ve dvou příjemných dopoledních hodinách ve 4. a 5. ročníku dne 14. 11. 2022. Přednášku vedla lektorka Městského domu dětí a mládeže Sluníčko Aš Klára Blažková. Během této přednášky si žáci „oprášili“ základy bezpečného pohybu po pozemních komunikacích, některé dopravní značky, ale také důležitá telefonní čísla jednotlivých složek IZS. Přednáška byla velmi přínosná jak pro děti, tak pro pedagogy. Již se těšíme na další takové setkání, které máme přislíbeno koncem měsíce listopadu 2022.

Děkujeme paní Blažkové. 

                                                                          Jana Haková, učitelka 5. třídy

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz