Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

DEN DĚTÍ

Svátek dětí jsme v naší škole slavili s malým předstihem, v úterý 31. května. Na zahradě paní učitelky K. Lukáčové v Krásné na děti čekalo 10 hravých stanovišť s úkoly, které děti plnily a pořádně se vydováděly. Na závěr na ně čekala odměna, za podpisy získané z plnění úkolů dostaly párek v rohlíku a nějakou tu sladkost. Akce byla povedená a splnila svůj účel. Důkazem a tou největší odměnou se stala spokojenost a radost projevená úsměvem a jiskrami v očích dětí.

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz