Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

1. Laboratorní práce – jednotky délky, hmotnosti (V. třída)

V rámci matematiky si žáci osvojovali pomocí praktických cvičení jednotky hmotnosti i jednotky délky. 11. 12. 2017 byla naplánována 1. Laboratorní práce na stejnojmenné téma, v rámci které měli žáci za úkol pomocí pomůcek vypracovat několikastránkový elaborát s časovou dotací – 3 vyučovací hodiny. Učili se zjišťovat hmotnost na staré obchodní váze, digitální osobní váze, kuchyňské ručičkové váze a mincíři. Délku určovali pomocí palců, loktů, pravítka, svinovacího metru a pásma. Čekalo je mnoho úkolů, které mohli provádět samostatně, ve dvojici nebo ve skupině. Vypracovaný elaborát byl samozřejmě ohodnocen známkou. Žáky výuka velmi bavila a již se nemohou dočkat na další „laborky“ (celkem je ještě čekají tři).

                                                                                                                  Třídní učitelka Bc. Gontkovičová Lucie

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz